1. Դաս 1-ին․ Նախորդ ուսումնական շրջանի կրկնություն.

Կատարել առաջադրանքները և տեղադրել բլոգում

 1. Խանութը ստացավ 400 կգ գազար: Աննան գնեց ամբողջ գազարի 5%-ը, իսկ Արմենը՝ 1%-ը: Քանի՞ կգ գազար գնեց նրանցից յուրաքանչյուրը:  
 2. Գտիր այնպիսի թիվ, որի 29%-ը 203-ն է:
 3. Հաշվիր արտահայտության արժեքը. 1756+(−20513)=
 4. −118+c>−118 անհավասարությունը: սխալ էճիշտ է, եթե c>0
 5. Բնական թվից հանիր սովորական կոտորակը. 59−7/11=
 6. ԳտիրP(5;−7/11) կետի կոորդինատների գումարումը: Պատասխանը գրիր խառը թվի տեսքով:
 7. Հնարավո՞ր է, որ նրա կողմերն ունենան հետևյալ երկարությունները. 1. 4 սմ, 7 սմ, 8 սմ, 12 սմ:
 8. Բեռնատարի արագությունը 18 կմ/ժ-ով մեծ է ավտոբուսի արագությունից: Նրանք միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու քաղաքներից, որոնց միջև հեռավորությունը 632 կմ է: Գտիր բեռնատարի և ավտոբուսի արագությունները, եթե հայտնի է, որ նրանք հանդիպեցին շարժումը սկսելուց 4 ժամ հետո:
 9. 344:1000 քանորդը ներկայացրու տասնորդական կոտորակի տեսքով:
 10. Կատարիր բաժանումը. 0.117:65=

Դաս 2-րդ Ծանոթացում ծրագրի բովանդակությանն ու քննարկում․ գրականություն և աղբյուրներ

Հանրահաշիվ


 1. Միանդամներ
  1. Թվաբանական և հանրահաշվական արտահայտություններ, դրանց թվային արժեքները
  2. Բնական ցուցիչով աստիճան
  3. Միանդամներ
  4. Նման անդամների միացում
  5. Միանդամների բազմապատկումը և աստիճան բարձրացումը
 2. Բազմանդամներ
  1. Բազմանդամներ, հիմնական գաղափարները
  2. Բազմանդամների գումարումը և հանումը
  3. Միանդամների և բազմանդամների արտադրյալը
  4. Բազմանդամների բազմապատկում
 3. Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր
  1. Նույնություններ
  2. Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր
 4. Բազմանդամի վերլուծումը արտադրիչների
  1. Բազմանդամի վերլուծումը արտադրիչների
  2. Ընդհանուր արտադրիչի դուրս բերումը փակագծերից
  3. Խմբավորման եղանակ
  4. Կրճատ բազմապատկման բանաձևերի կիրառումը
  5. Լրիվ քառակուսի առանձնացնելու եղանակ
  6. Կոմբինացված եղանակ
 5. Մեկ անհայտով գծային հավասարումներ
  1. Առաջին աստիճանի մեկ անհայտով հավասարումներ
  2. Մեկ անհայտով գծային հավասարումներ
  3. Առաջին աստիճանի հավասարման բերվող տեքստային խնդիրներ
 6. Բազմություններ
  1. Բազմության տարրեր, ենթաբազմություն
  2. Բազմությունների միավորումը և հատումը
  3. Թվային բազմություններ
 7. Գաղափար ֆունկցիայի մասին
  1. Ուղիղ և հակադարձ համեմատականություն
  2. Գաղափար ֆունկցիայի մասին, ֆունկցիայի տրման եղանակները
  3. Ուղիղ համեմատականության ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը
  4. Գծային ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը

Երկրաչափություն


 1. Սկզբնական երկրաչափական տեղեկություններ
  1. Ուղիղ և հատված
  2. Ճառագայթ և անկյուն
  3. Հատվածների և անկյունների համեմատումը
  4. Հատվածների և անկյունների չափումը
  5. Ուղղահայաց ուղիղներ
 2. Եռանկյուններ
  1. Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշը
  2. Եռանկյան միջնագծերը, բարձրությունները և կիսորդները
  3. Եռանկյունների հավասարության երկրորդ և երրորդ հայտանիշները
 3. Զուգահեռ ուղիղներ
  1. Զուգահեռ ուղիղներ
 4. Առնչություններ եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև
  1. Եռանկյան անկյունների գումարը
  2. Առնչություններ եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև
  3. Ուղղանկյուն եռանկյուններ
  4. Շրջանագիծ և շրջան
  5. Երկրաչափական կառուցումներ
  6. Եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև առնչությունների կիրառություններ

Գրքեր, կայքեր, դասագրքեր․

https://www.imdproc.am/p/erkrachaputyun

https://www.imdproc.am/p/hanrahashiv

http://www.das.am/book/s/7/algebra

https://fliphtml5.com/fumf/mycj

Դաս 3-րդ Հանրահաշիվ

Սիրելի սովորողներ, քանի որ բլոգը չունի հնարավորություններ մաթեմատիկական բանաձևերի օգտագործման, ես առանձնացրել եմ թեմաները՝ ըստ հղումների։ Դրանցում կան թեմաների և՛ տեսական դասեր, և՛ առաջադրանքներ։ Կարդացեք տեսական հատվածները՝ սեղմելով տեսության թեմաների հղումների վրա։ Առաջադրանքները կարող եք կատարել word ֆայլում։ Առաջադրանքները կատարելու համար սեղմեք առաջադրանքի հղման վրա, բացված կայքում պետք չէ գրանցվել։ Պարզապես պատճենեք առաջադրանքը, տեղադրեք փաթեթի ֆայլում և կատարեք։ Ամբողջ փաթեթը ավարտելուց հետո տեղադրեք բլոգում, ուղարկեք հղումը։

Տեսություն

 1. Թվաբանական և հանրահաշվական արտահայտություններ, դրանց թվային արժեքները
 2. Բնական ցուցիչով աստիճան
 3. Միանդամներ

Առաջադրանքներ

Թեմա 1

1.Թվերի գումարի և տարբերության հաշվումըԲարդություն հեշտ 1
2.Կարդա արտահայտությունըԲարդություն հեշտ 2
3.Թվային արտահայտության արժեքըԲարդություն միջին 3
4.Հաշվարկ ռացիոնալ եղանակովԲարդություն միջին 3
5.Հանրահաշվական արտահայտության արժեքըԲարդություն միջին 4
6.Փոփոխականի թույլատրելի արժեքների որոշումըԲարդություն բարդ 5
7.Արդյո՞ք արտահայտությունն իմաստ ունիԲարդություն բարդ 5
8.Արտահայտության մեջ տեղադրել փակագծերըԲարդություն բարդ

Թեմա 2

1.Արտադրյալն աստիճանի տեսքովԲարդություն հեշտ 1.8
2.Աստիճանի հիմքը և աստիճանացույցըԲարդություն հեշտ 2
3.Երկանդամի աստիճանըԲարդություն հեշտ 1.5
4.Աստիճանի հիմքը և աստիճանացույցըԲարդություն հեշտ 2
5.Հավասար արտադրիչների արտադրյալըԲարդություն հեշտ 1
6.Միևնույն արտադրիչների արտադրյալըԲարդություն հեշտ 1
7.Թվի աստիճան (ցուցիչ)Բարդություն հեշտ 2
8.Թվի աստիճան (հիմք)Բարդություն հեշտ 2
9.Աստիճանի արժեքը (սովորական կոտորակ)Բարդություն հեշտ 2
10.Քառակուսու մակերեսըԲարդություն հեշտ 2
11.Թվի քառակուսի (թվից առաջ մինուսի նշան)Բարդություն հեշտ 1
12.Թվային անհավասարություններ, համեմատումԲարդություն հեշտ

Թեմա 3

1.Միանդամի կատարյալ տեսքըԲարդություն հեշտ 1
2.Միանդամի գործակիցն ու աստիճանըԲարդություն հեշտ 2
3.Միանդամի գործակիցն ու աստիճանը (աղյուսակի լրացում)Բարդություն հեշտ 1.5
4.Հանրահաշվական արտահայտության արժեքը, արտադրյալԲարդություն հեշտ 1
5.Միանդամի կատարյալ տեսքըԲարդություն միջին 3
6.Միանդամի թվային արժեքըԲարդություն միջին 4
7.Հավասարման լուծումԲարդություն միջին

Դաս 4-րդ Հանրահաշիվ

Տեսություն

 1. Նման անդամների միացում
 2. Միանդամների բազմապատկումը և աստիճան բարձրացումը
 3. Բազմանդամներ, հիմնական գաղափարները
 4. Բազմանդամների գումարումը և հանումը

Առաջադրանքներ
Թեմա 1․ Նման անդամների միացում

1.Հարցեր միանդամի սահմանման վերաբերյալԲարդություն հեշտ 1
2.Միանդամների գումարըԲարդություն հեշտ 1
3.Միանդամների գումարԲարդություն հեշտ 1
4.Միանդամների գումարում և հանումԲարդություն միջին 4
5.Միանդամների հանումըԲարդություն միջին 3
6.Գործողություններ կոտորակի տեսքով գրված միանդամների հետԲարդություն միջին

Թեմա 2

1.Միանդամների բազմապատկումԲարդություն հեշտ 1
2.Միանդամի ներկայացումը մեկ այլ միանդամի քառակուսու տեսքովԲարդություն հեշտ 1
3.Միանդամի աստիճան բարձրացնելըԲարդություն հեշտ 1
4.Միանդամների բազմապատկումըԲարդություն միջին 4
5.Միանդամի աստիճանի բարձրացումըԲարդություն միջին 4
6.Նշանի փոխարինումը միանդամովԲարդություն միջին 4
7.Երկրաչափական պատկերների բանաձևերԲարդություն բարդ

Թեմա 3

1.Տեսական հարցեր «Բազմանդամներ» թեմայիցԲարդություն հեշտ 1
2.Բազմանդամի կատարյալ տեսքըԲարդություն բարդ 6
3.Բազմանդամի տեսակի որոշումըԲարդություն հեշտ 1
4.Բազմանդամի տեսակի որոշումըԲարդություն հեշտ 1
5.Բազմանդամի անդամների գործակիցներ և աստիճաններԲարդություն հեշտ 2
6.Բազմանդամի աստիճանԲարդություն հեշտ 1
7.Բազմանդամի կազմելըԲարդություն հեշտ 1
8.Բազմանդամի պարզեցում (միանդամների ձևափոխություն)Բարդություն հեշտ 2
9.Նման անդամների միացումԲարդություն հեշտ 2
10.Բազմանդամի նման անդամներ և կատարյալ տեսքԲարդություն միջին

Թեմա 4

1.Հանրահաշվական արտահայտության արժեքը, գումարԲարդություն հեշտ 1
2.Հանրահաշվական արտահայտության արժեքըԲարդություն հեշտ 2
3.Մոտորանավակի արագությունը գետի հոսանքի և հոսանքին հակառակ ուղղություններովԲարդություն հեշտ 2
4.Հակադիր բազմանդամներԲարդություն հեշտ 1
5.Բազմանդամների գումար և տարբերությունԲարդություն միջին 3
6.Բազմանդամների հանում (ամբողջ թվեր)Բարդություն միջին 4
7.Բազմանդամների գումարն ու տարբերությունը (տասնորդական կոտորակներ)Բարդություն միջին 4
8.Երկանդամների գումարում (խառը թվեր)Բարդություն միջին 3
9.Բազմանդամի նման անդամներըԲարդություն միջին 3
10.Բազմանդամի պարզեցում և դրա արժեքի հաշվումԲարդություն միջի

Դաս5. Երկրաչափություն

Թեմաներ. Սկզբնական երկրաչափական տեղեկություններ


 1. Ուղիղ և հատված
 2. Ճառագայթ և անկյուն
 3. Հատվածների և անկյունների համեմատումը
 4. Հատվածների և անկյունների չափումը
 5. Ուղղահայաց ուղիղներ

Առաջադրանքներ

Թեմա 1

.Կետ և ուղիղԲարդություն հեշտ 1
2.Զուգահեռ և հատվող ուղիղներԲարդություն հեշտ 1
3.Ուղիղները հարթության վրաԲարդություն հեշտ 2
4.Կետի պատկանելիությունը հատվածին կամ ուղղինԲարդություն հեշտ 2
5.Ճառագայթներ և հատվածներԲարդություն հեշտ 1
6.Պնդումներ կետերի և ուղիղների վերաբերյալԲարդություն հեշտ 2
7.Մի քանի ուղիղների դասավորությունըԲարդություն միջին 3
8.ՀատվածներԲարդություն միջին

Թեմա 2

1.Անկյան կողմերըԲարդություն հեշտ 1
2.Անկյան նշանակումԲարդություն հեշտ 1
3.Ճառագայթի սահմանումԲարդություն հեշտ 2
4.Ճառագայթների, ուղիղների և հատվածների գաղափարներըԲարդություն միջին 3
5.Անկյան գաղափարըԲարդություն միջին 3
6.Ճառագայթի և հատվածի տարբերությունըԲարդություն միջին 3
7.Անկյան ներքին և արտաքին տիրույթԲարդություն միջին 4
8.Փռված անկյունԲարդություն միջին

Թեմա 3

1.Հավասար պատկերներԲարդություն հեշտ 1
2.Հատվածների համեմատումԲարդություն հեշտ 1.5
3.Անկյան կիսորդԲարդություն հեշտ 1.5
4.Հատվածի միջնակետԲարդություն միջին 3
5.Կիսորդի հատկությունըԲարդություն միջին 3.5
6.Ծայրակետ, միջնակետ և սկզբնակետԲարդություն միջին 3
7.Միջնակետ և կիսորդԲարդություն միջին 4
8.Պնդումներ միջնակետի և կիսորդի վերաբերյալԲարդություն միջին 3
9.Հատվածների թիվըԲարդություն բարդ

Թեմա 4

4.Հատվածի կեսի երկարությունըԲարդություն հեշտ 2
5.Հատվածի երկարությունը, երբ տրված է այլ հատվածի երկարությունԲարդություն հեշտ 2
6.Անկյան մասի աստիճանային մեծությունը, ուղիղ անկյունԲարդություն հեշտ 2
7.Անկյան մասի աստիճանային չափը, տրված է փռված անկյունԲարդություն հեշտ 2
8.Անկյան մասի աստիճանային չափը, տրված է լրիվ անկյունԲարդություն հեշտ 2
9.Անկյան մասի աստիճանային չափը, տրված է կիսորդըԲարդություն հեշտ 2
10.Անկյան աստիճանային չափը, տրված է կիսորդըԲարդություն հեշտ 2
11.Անկյան մաս, անկյան տեսակԲարդություն միջին 2
12.Անկյան տեսակն՝ ըստ աստիճանային չափիԲարդություն միջին 3
13.Հատվածի երկարությունը, հավասարումԲարդություն միջին 3
14.Հատվածի տրոհումը հավասար մասերիԲարդություն միջին 3
15.Հատվածի երկարություն, հավասարում, կոտորակԲարդություն միջին 3
16.Հատվածի մասերի երկարությունները, տրված է առնչությունԲարդություն միջին 4
17.Հատվածի երկարությունը, տրված են մասերըԲարդություն միջին 3
18.Հատվածի երեք մասերից մեկի երկարությունըԲարդություն միջին

Թեմա 5

5.Կից անկյունների հիմնավորումըԲարդություն հեշտ 1
6.Ուղղահայաց ուղղինԲարդություն հեշտ 1
7.Կետից տարված ուղղահայացԲարդություն հեշտ 1
8.Ուղղահայաց հատվածներԲարդություն հեշտ 2
9.Ուղղահայաց հատվածներ եռանկյան մեջԲարդություն հեշտ 1
10.Հարցեր անկյունների տեսակների վերաբերյալ, կից և հակադիր անկյունների հատկություններըԲարդություն հեշտ 2
11.Հարցեր կից անկյունների հատկությունների մասինԲարդություն հեշտ 2
12.Քառակուսու մեջ կետի հեռավորությունը հատվածիցԲարդություն միջին 3
13.Ուղղանկյան մեջ կետի հեռավորությունը հատվածիցԲարդություն միջին 3
14.Կից և հակադիր անկյուններԲարդություն միջին 3
15.Կից և հակադիր անկյուններ, երկու ուղիղների հատումը երրորդովԲարդություն միջին 4
16.Կից և հակադիր անկյուններ, տրված է հակադիր անկյունների գումարըԲարդություն միջին 3
17.Կից անկյուններ, տրված է դրանց հարաբերությունըԲարդություն բարդ

Դաս6. Երկրաչափություն

Թեմաներ. Եռանկյուններ


 1. Եռանկյուններ
  1. Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշը
  2. Եռանկյան միջնագծերը, բարձրությունները և կիսորդները
  3. Եռանկյունների հավասարության երկրորդ և երրորդ հայտանիշները

Սիրելի սովորողներ, Դաս 6-ի ընթացքում մենք կկատարենք Եռանկյան ուսումնասիրություն։ Այս աշխատանքի կատարումը համընկնում է ձեր արձակուրդային օրերի հետ։ Սա նաև ձեզ առաջարկվող արձակուրդային աշխատանք է։

Առաջադրանքներ

Թեմա 1․

1.Եռանկյան կողմերի և անկյունների նշանակումըԲարդություն հեշտ 1.5
2.Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշըԲարդություն հեշտ 2
3.Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշըԲարդություն հեշտ 1
4.Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշը, անկյունների մեծություններԲարդություն հեշտ 2
5.Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշը, կողմերի երկարություններԲարդություն հեշտ 2
6.Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշը, անկյունների մեծություններԲարդություն միջին 3
7.Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշը, հատվածի երկարությունԲարդություն միջին 4
8.ԵՀԱՀ-ի կիրառումըԲարդություն միջին 4
9.Անկյունների հավասարության ապացուցումԲարդություն բարդ

Թեմա2․

1.Եռանկյան միջնագիծ, կիսորդ և բարձրությունԲարդություն հեշտ 1
2.Եռանկյան միջնագիծ, կիսորդ և բարձրությունԲարդություն հեշտ 1
3.Եռանկյան անկյունըԲարդություն հեշտ 2
4.Հավասարասրուն եռանկյան անկյուններըԲարդություն հեշտ 2
5.Հավասարասրուն եռանկյան պարագիծըԲարդություն միջին 3
6.Եռանկյան պարագիծըԲարդություն միջին 3
7.Հավասարասրուն եռանկյան անկյունները, կիսորդներԲարդություն միջին 4
8.Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյուններ, կիսորդ և բարձրությունԲարդություն միջին 3
9.Եռանկյան միջնագիծԲարդություն միջին 4
10.Գագաթին առընթեր անկյունները հավասարասրուն եռանկյան մեջ, կիսորդԲարդություն միջին 3
11.Հավասարասրուն եռանկյան հատկությունները, կիսորդ և բարձրությունԲարդություն միջին 3
12.Հավասարասրուն եռանկյան պարագիծըԲարդություն միջին 4
13.Հավասարասրուն եռանկյան անկյունները, կից և հակադիր անկյուններԲարդություն միջին 3
14.Հավասարասրուն և հավասարակողմ եռանկյունների կողմերի հատկություններըԲարդություն միջին 3
15.Հավասարասրուն եռանկյան բարձրության հատկությունըԲարդություն միջին

Թեմա3

1.Եռանկյունների հավասարության հայտանիշի ընտրությունըԲարդություն հեշտ 1
2.Եռանկյունների հավասարության երկրորդ հայտանիշի կիրառումըԲարդություն հեշտ 2
3.Եռանկյունների հավասարության երրորդ հայտանիշըԲարդություն հեշտ 1.8
4.Եռանկյունների հավասարության երրորդ հայտանիշըԲարդություն հեշտ 2
5.Եռանկյունների հավասարության երրորդ հայտանիշի կիրառումըԲարդություն հեշտ 2
6.Հավասար եռանկյունների ընտրությունը նկարիցԲարդություն հեշտ 1
7.Հավասար եռանկյունների ընտրությունըԲարդություն հեշտ 1
8.Եռանկյունների հավասարության երկրորդ հայտանիշըԲարդություն միջին 4
9.Եռանկյունների հավասարության հայտանիշներըԲարդություն միջին 3
10.Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյունների կիսորդների հավասարությունըԲարդություն միջին

Դաս 7. Հանրահաշիվ

Տեսություն

1.Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր
2.Գումարի քառակուսու բանաձևը
3.Տարբերության քառակուսու բանաձևը
4.Քառակուսիների տարբերության բանաձևը

Առաջադրանքներ

1.Տարբերության կամ գումարի քառակուսին, բանաձևի ստուգումԲարդություն հեշտ 1
2.Քառակուսիների տարբերության բանաձևի կիրառումԲարդություն հեշտ 1
3.Գումարի քառակուսու բանաձևը, բազմանդամի քառակուսի բարձրացնելըԲարդություն հեշտ 2
4.Քառակուսիների տարբերության բանաձևըԲարդություն հեշտ 1
5.Տարբերության քառակուսու բանաձևըԲարդություն հեշտ 1
6.Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր (ձևակերպումներ)Բարդություն հեշտ 1
7.Տարբերության և գումարի արտադրյալը (սովորական կոտորակներ)Բարդություն միջին 3
8.Քառակուսիների տարբերություն (աստիճան)Բարդություն միջին 3
9.Քառակուսիների տարբերություն (տասնորդական կոտորակներ)Բարդություն միջին 3
10.Տարբերության գումարի արտադրյալը (ամբողջ թվեր)Բարդություն միջին 3
11.Արտահայտության արժեքԲարդություն միջին 4
12.Գումարի քառակուսի (տասնորդական կոտորակներ)Բարդություն միջին 4
13.Տարբերության քառակուսի (սովորական կոտորակներ)Բարդություն միջին 4
14.Գումարի քառակուսի (եռանդամ)Բարդություն միջին 4
15.Տարբերության քառակուսին (եռանդամ)Բարդություն միջին 4
16.Խորանարդների տարբերությունԲարդություն միջին 4
17.Տարբերության քառակուսի (թվով բազմապատկում)Բարդություն միջին 3
18.Խորանարդների գումարի բանաձևԲարդություն բարդ 6
19.Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր (տասնորդական կոտորակներ)Բարդություն բարդ 6
20.Քառակուսիների տարբերություն (ամբողջ թվեր)Բարդություն բարդ 7
21.Գումարի և տարբերության արտադրյալ (թվային արտահայտություններ)Բարդություն բարդ