Ուսումնական չորրորդ շրջան

7-3 ջոկատ․ ճամբարային օրակարգ, նախագծեր

Թարգմանական ստուգատես․ ես կազմում եմ խնդրագիրք նախագիծ

Խելացի պատուհաններ բաց լսարանում․ նախագծի ընթացիկ աշխատանքներ

Հարթակում ծնողն է նախագիծ․ հարթակում Անդե Մալքունյանն է

Ուրախ զրույց՝ քաղցրությամբ

Մասնակցություն ՏՏ վարպետաց դասերի

Բակային աշխատանքներ, միջավայրի խնամք

Մաթեմատիկա` ըստ միջավայրի

Բլից խնդիրներին պատասխանելու արագությամբ որոշում ենք միավորներն ու հաղթող խմբերին։ Այս անգամ ընտրված միջավայրը բաց էր` մաթեմատիկայի խաղ֊մրցույթ այգում։

Խմբի աշխատանքը Ներկայացնում է Սեդա Ստեփանյանը

Կանաչ ապրիլ

Օրակարգ

26.04.21

8֊6 դասարանի հետ միացանք Հասմիկ Ուզումյանի նախագծին

Լավագույն աշխատող ճանաչվեց համեստ Նորայրը.

30.04.21

6֊5 դասարանի հետ միանում ենք Շուշան Սարդարյանի նախագծին

Հաշվետվություն. մարտ

Կրթահամալիրի «Կենգուրու 2021» մրցույթի համակարգում, պատասխանատու. իրազեկում, կապ դպրոցների, դասավանդողների, սովորղների, ծնողների և «Այբ» հիմնադրամի հետ, հետևողական աշխատանք գրանցման, ցուցակագրման, ընթացքի այլ աշխատանքներում ( 40 և ավելի մասնակից, որից 23֊ը գրանցվել են դպրոցում)։ Մրցույթն իրականացավ մարտի 21֊ին առցանց։

Մանկավարժական ակումբի քննարկման վարում, օրակարգում` «Դպիրն» է. Շալվա Ամոնաշվիլի` Ինչպես սիրել երեխաներին https://dpir.mskh.am/hy/node/2429

Ձոն ստուգատես» նախագիծ

Quizizz.com մաթեմատիկական խաղեր. նախագիծ

Լուծում ենք խնդիրներ

Մանկավարժական ճամբար

Մանկավարժական ճամբարում

Մանկավարժական ճամբարի առօրյան միջին դպրոցում բազմազան է` ընդհանուր պարապմունք, բակային աշխատանքներ, ծառատունկ, բույսերի խնամք, մասնագիտական քննարնումներ, սեմինարներ, համագործակցություն, փոխօգնություն, ինքնակրթություն… Կենսունակ դպրոցում աշխատանքային զարգացումը սեր ու ուրախություն է։

Կենսունակ