Ուղղանկյուն եռանկյուններ

Առաջադրանքներ

296, 297, 299, 300, 302, 304։

Առաջադրանքներ 2

1.Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյունների գումարըԲարդություն հեշտ 1
2.Ուղղանկյուն եռանկյան սուր և արտաքին անկյուններըԲարդություն հեշտ 2
3.Ուղղանկյուն եռանկյան անկյան մասըԲարդություն միջին 3
4.Ուղղանկյուն եռանկյան էջի հատկությունըԲարդություն միջին 3
5.Անկյունների որոշումըԲարդություն միջին 3
6.Հատվածների համեմատումԲարդություն միջին 4
7.Հավասարասրուն եռանկյան անկյուններըԲարդություն միջին 3
8.Եռանկյան բարձրությունների կազմած անկյունըԲարդություն միջին 4
9.Անկյունների որոշումԲարդություն միջին 3
10.Պարագծի և ներքնաձիգի կրկնապատիկի համեմատումըԲարդություն միջին 4
11.Ճիշտ պնդումների ընտրություն (30 աստիճան)Բարդություն միջին 3
12.Ճիշտ պնդումների ընտրություն (45 աստիճան)Բարդություն միջին 3
13.Պնդումներ ուղղանկյուն եռանկյան կողմերի վերաբերյալԲարդություն միջին 4
14.Հավասարասրուն եռանկյան մեջ տրված հատվածների կազմած անկյունըԲարդություն բարդ

Առաջադրանքներ 3

298, 301, 303, 305, 306, 307, 308։

Եռանկյան կողմերի և անկյունների առնչությունները

Առաջադրանքներ

277, 280, 282, 283, 287, 289, 290։

Առաջադրանքներ 2

1.Եռանկյան կողմին հանդիպակաց և առընթեր անկյուններԲարդություն հեշտ 1
2.Հանդիպակաց և առընթեր անկյուններԲարդություն հեշտ 1
3.Եռանկյունների տեսակները ՝ կախված կողմերիցԲարդություն հեշտ 1
4.Եռանկյան տեսակըԲարդություն հեշտ 1
5.Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծըԲարդություն հեշտ 1
6.Հավասարասրուն եռանկյան պարագիծըԲարդություն հեշտ 2
7.Եռանկյան պարագիծըԲարդություն հեշտ 2
8.Հավասարակողմ եռանկյան կողմըԲարդություն հեշտ 1
9.Հավասարասրուն եռանկյան հիմքըԲարդություն միջին 3
10.Հավասարասրուն եռանկյան սրունքըԲարդություն միջին 3
11.Հավասարասրուն եռանկյան կողմերը, երբ տրված է դրանց տարբերությունըԲարդություն միջին 3.5
12.Եռանկյան կողմերն ու անկյուններըԲարդություն միջին 3
13.Եռանկյան անհավասարությունըԲարդություն միջին 3
14.Հավասարասրուն եռանկյան կողմերը, տրված է դրանց հարաբերությունըԲարդություն միջին 3
15.Հավասարասրուն եռանկյան կողմերը, տրված է պարագիծը և կողմերի հարաբերությունըԲարդություն միջին 3.5
16.Եռանկյան կողմերը, տրված է դրանց տարբերությունըԲարդություն միջին 4
17.Հավասարասրուն եռանկյան կողմերըԲարդություն միջին 3
18.Պարագծերի համեմատումըԲարդություն բարդ

Եռանկյան անկյունների գումարը

Առաջադրանքներ

262, 264, 266, 267, 268, 269։

Առաջադրանքներ 2

1.Եռանկյունների տեսակներ՝ անկյուններից կախվածԲարդություն հեշտ 1
2.Եռանկյան տեսակները, տրված է մեկ անկյունԲարդություն հեշտ 1
3.Եռանկյան անկյունների մեծություններըԲարդություն հեշտ 2
4.Հավասարասրուն եռանկյան անկյունների մեծություններըԲարդություն միջին 3
5.Անկյունների որոշումը դրանց տրված հարաբերություններովԲարդություն միջին 3
6.Հավասարասրուն եռանկյան անկյան որոշումը տրված անկյան միջոցովԲարդություն միջին 4
7.Եռանկյան տեսակը, տրված են երկու անկյունԲարդություն միջին 3
8.Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյունըԲարդություն միջին 3
9.Հավասարասրուն եռանկյան անկյուններըԲարդություն միջին 4
10.Երկու եռանկյունների անկյուններըԲարդություն միջին 4
11.Կիսորդների կազմած անկյունըԲարդություն միջին 3
12.Եռանկյան անկյուններԲարդություն բարդ

Երկու ուղիների զուգահեռության հայտանիշները

Առաջադրանքներ

217, 218, 219, 220։

Առաջադրանքներ 2

1.Զուգահեռ և հատվող ուղիղներԲարդություն հեշտ 1
2.Ուղիղները հարթության վրաԲարդություն հեշտ 1
3.Երկու զուգահեռ ուղիղների հատումը երրորդով, առաջացող անկյունների հատկություններըԲարդություն հեշտ 1
4.Զուգահեռ ուղիղներ, համապատասխան անկյուններԲարդություն հեշտ 2
5.Միակողմանի, համապատասխան, խաչադիր և հակադիր անկյուններԲարդություն հեշտ 2
6.Խաչադիր և միակողմանի անկյուններԲարդություն հեշտ 2
7.Համապատասխան, խաչադիր և միակողմանի անկյուններԲարդություն հեշտ 1
8.Խաչադիր, համապատասխան և հակադիր անկյուններԲարդություն հեշտ 2
9.Անկյուններ, որոնց գումարը 180 աստիճան էԲարդություն հեշտ 1
10.Համապատասխան անկյուններԲարդություն միջին 3
11.Հաշվարկներ զուգահեռ ուղիղների հատկությունների օգտագործմամբ