Հաշվետվություն

Աշխատանքին յուրաքանչյուրի մասնակցությունը պարտադիր է։ Տեղադրիր տրված հարցերն իրենց պատասխաններով քո բլոգի <<Երկրաչափություն >> բաժնում՝ <<Հաշվետվություն>> վերնագրով։ Աշխատանքը կատարելուց հետո հղումն ուղարկիր մեյլի միջոցով։

  1. Քանի՞ աշխատանք է կատարված և տեղադրված բլոգի Երկրաչափություն բաժնում։
  2. Ո՞ր նախագծերին ես մասնակցել․ թվարկել անվանումներով։
  3. Տեղադրիր առարկայի շրջանակներում կատարածդ աշխատանքների հղւմները։
  4. Ո՞ր թեմայի աշխատանքներին չես մասնակցել, որո՞նք են բացթողումներդ։
  5. Ի՞նչ ժամկետում ես պատկերացնում և պատրաստվում կատարել բաց թողնված աշխատանքները, լրացնել բաց թողնված նախագծերը։
  6. Քանի՞ ֆլեշմոբի ես մասնակցել։
  7. Մասնակցե՞լ ես արդյոք մաթեմատիկայի օլիմպիադայի կամ այլ մրցույթի. թվարկիր։
  8. Երկրաչափության ի՞նչ թեմայով ես ցանկանում տեսնել հաջորդ նախագիծը։
  9. Ինչպիսի՞ն կլինի քո մասնակցությունը հաջորդ ուսումնական շրջաններում երկրաչափության դասընթացին։
  10. Ինչպե՞ս կգնահատես առարկայի շրջանակներում մինչ այժմ կատարածդ աշխատանքը

Ուղղին տարված ուղղահայաց

Առաջադրանքներ

112, 117։

1.Եռանկյան կողմերի և անկյունների նշանակումըԲարդություն հեշտ 1.5
2.Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշըԲարդություն հեշտ 2
3.Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշըԲարդություն հեշտ 1
4.Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշը, անկյունների մեծություններԲարդություն հեշտ 2
5.Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշը, կողմերի երկարություններԲարդություն հեշտ 2
6.Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշը, անկյունների մեծություններԲարդություն միջին 3
7.Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշը, հատվածի երկարությունԲարդություն միջին

Ուղղահայաց ուղիղներ

Առաջադրանքներ1

71, 73, 75, 77, 78։

Առաջադրանքներ 2

7.Կետից տարված ուղղահայացԲարդություն հեշտ 1
8.Ուղղահայաց հատվածներԲարդություն հեշտ 2
9.Ուղղահայաց հատվածներ եռանկյան մեջԲարդություն հեշտ 1
10.Հարցեր անկյունների տեսակների վերաբերյալ, կից և հակադիր անկյունների հատկություններըԲարդություն հեշտ 2
11.Հարցեր կից անկյունների հատկությունների մասինԲարդություն հեշտ 2
12.Քառակուսու մեջ կետի հեռավորությունը հատվածիցԲարդություն միջին 3
13.Ուղղանկյան մեջ կետի հեռավորությունը հատվածիցԲարդություն միջին 3
14.Կից և հակադիր անկյուններԲարդություն միջին 3
15.Կից և հակադիր անկյուններ, երկու ուղիղների հատումը երրորդովԲարդություն միջին 4
16.Կից և հակադիր անկյուններ, տրված է հակադիր անկյունների գումարըԲարդություն միջին 3
17.Կից անկյուններ, տրված է դրանց հարաբերությունըԲարդություն բարդ

Կրկնել անցածը

Առաջադրանքներ և հարցեր

Դասագրքից կատարել առաջադրանքներ 30, 31, 32 էջերից թեստային աշխատանքի պատրաստվելու համար։