Ամփոփենք ուսումնական 3-րդ շրջանը

Մասնակիցներ՝ 4-րդ, 5-րդ դասարաններ, Մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության խումբ

Նախագծի տևողությունը՝ մայիսի  25-31

Նպատակը՝ ուսումնական 3-րդ շրջանի ամփոփում, հաշվետվություն

Իրականացման ընթացքը՝ 

Սովորողները բլոգներում պատմում-ներկայացնում են մաթեմատիկա առարկայի ուսումնական 3-րդ շրջանի նախագծերի, դրանց ընթացքի, այդ նախագծերին իրենց մասնակցության մասին, տեղադրում եմ հղումները, տեքստային և գործնական աշխատանքները: Продолжить чтение «Ամփոփենք ուսումնական 3-րդ շրջանը»

Տոնական ուտեստները և մաթեմատիկան-նախագիծ

Մասնակիցներ՝ Մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության   4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Ժամկետը՝ 30.03.20-20.04.20. շարունակական

Նպատակը՝ կիրառենք մաթեմատիկական գիտելիքները առօրյայում։

Ընթացքը՝ Հարգելի՛ սովորողներ,  «Ուսումնական գարուն․ Զատկական տոներ». նախագծի շարունակություն, որի  շրջանակներում առաջարկում եմ կատարել  հետևյալը. Продолжить чтение «Տոնական ուտեստները և մաթեմատիկան-նախագիծ»

Բանավոր մաթեմտիկա․ նախագծերի արդյունքներ բլոգներում

Շրջակա միջավայրի աուդիտ- արդյունքների ամփոփում

Մեդիա մաթեմատիկա quizizz.com-ում

Սովորողների բլոգներում

https://gevorgyanmariam.wordpress.com/2019/09/25/ուղղանկյան-մակերես/

https://haykaghlamazyan2.wordpress.com/2019/11/04/շրջակա-միջավայրի-աուդիտ/

https://wordpress.com/block-editor/post/samvelarzumanyan1nd.wordpress.com/940

https://arenkarsecyan.wordpress.com/category/ընտրված-դասընթաց-մաթեմատիկա/

https://quizizz.com/quiz/5df08070a2848c001b3c8822/edit?source=game&trigger=quizModal

https://arenkarsecyan.wordpress.com/2019/12/15/вопросы-про-новый-год/

https://haykaghlamazyan2.wordpress.com/category/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1/

https://gariktovmasyan.wordpress.com/2019/12/09/quizizz-ի-խնդիրներ/

 

 

Բնագիտամաթեմատիկական խումբ. մաթեմատիկա․ծրագիր

Ընտրված դասընթաց մաթեմատիկա․ 4-րդ, 5-րդ դասարաններ

 • Գործողությունների կատարման կարգը
 • Փակագծերի կիրառությունը
 • Համեմատում
 • Գործողություններ բազմանիշ թվերի հետ
 • Չափման միավորներ՝ դրամ, զանգված, երկարություն, ժամանակ
 • Չափումների կատարում գործիքների միջոցով
 • Հետաքրքրաշարժ խնդիրներ
 • Գումարման ստուգումը հանումով
 • Հանման ստուգումը գումարումով
 • Պարագիծ․ խնդիրներ պարագծի վերաբերյալ
 • Չափումների միջոցով պարագծի հաշվում
 • Հետաքրքրաշարժ խնդիրներ
 • Բազմապատկման ստուգումը բաժանումով
 • Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով
 • Երկրաչափական պատկերներ․ ուղիղ, ճառագայթ, հատված, բեկյալ
 • Հատվածի երկարություն
 • Անկյուն, անկյան տեսակներ
 • Հետաքրքրաշարժ խնդիրներ
 • Երկրաչափական պատկերներ․ ուղղանկյուն, քառակուսի, եռանկյուն
 • Շարժման խնդիրներ՝ արագություն, ժամանակ, ճանապարհ
 • Մակերես․ խնդիրներ մակերեսի վերաբերյալ
 • Չափումների միջոցով մակերեսի հաշվում
 • Թվի բաժանումը 2-ի, 5-ի և 10-ի,
 • Թվի բաժանումը 3-ի, 4-ի, 8-ի, 9-ի,
 • Հետաքրքրաշարժ խնդիրներ
 • Բնական թվի բաժանելիությունը
 • Պարզ և բաղադրյալ թվեր
 • Բնական թվի բաժանելիությունը
 • Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար
 • Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ
 • Շրջանագիծ և շրջան
 • Ուղղանկյունանիստ
 • Ծավալ․ խնդիրներ ծավալի վերաբերյալ
 • Չափումների միջոցով ծավալի հաշվում
 • Բաժանելիության հայտանիշներ

 • Շարժման խնդիրներ

 • Մաս և ամբողջ

 • Կանոնավոր և անկանոն կոտորակներ

Продолжить чтение «Բնագիտամաթեմատիկական խումբ. մաթեմատիկա․ծրագիր»