Բազմանդամների արտադրյալ

Առաջադրանքներ

1.Բազմանդամների բազմապատկում, բազմանդամի կատարյալ տեսքԲարդություն հեշտ 2
2.Տարբերության երկանդամների արտադրյալըԲարդություն հեշտ 2
3.Գումարի երկանդամների արտադրյալԲարդություն հեշտ 2
4.Երկանդամների արտադրյալ (աստիճաններ)Բարդություն հեշտ 2
5.Բազմանդամների արտադրյալ, արտահայտության պարզեցումԲարդություն միջին 4
6.Բազմանդամների բազմապատկումԲարդություն միջին 4
7.Միանդամի և երկանդամների արտադրյալըԲարդություն միջին 4
8.Եռանդամի և երկանդամի արտադրյալԲարդություն միջին 4
9.Տարբերության երկանդամների բազմապատկում (աստիճաններ)Բարդություն հեշտ 2
10.Արտահայտության արժեքը (տասնորդական կոտորակներ)Բարդություն միջին

Առաջադրանքներ 2

125ա,բ,գ, 126ա,բ,գ, 127 ա,թ, 128 ա,զ, 129 դ, 130 ա,ը, 132։

Առաջադրանքներ 3

138, 139-ա,բ,գ,դ, 140, 141, 142-ա,բ,գ,դ։

Բազմանդամների գումարը և տարբերությունը

Առաջադրանքներ

1.Հանրահաշվական արտահայտության արժեքը, գումարԲարդություն հեշտ 1
2.Հանրահաշվական արտահայտության արժեքըԲարդություն հեշտ 2
3.Մոտորանավակի արագությունը գետի հոսանքի և հոսանքին հակառակ ուղղություններովԲարդություն հեշտ 2
4.Հակադիր բազմանդամներԲարդություն հեշտ 1
5.Բազմանդամների գումար և տարբերությունԲարդություն միջին 3
6.Բազմանդամների հանում (ամբողջ թվեր)Բարդություն միջին 4
7.Բազմանդամների գումարն ու տարբերությունը (տասնորդական կոտորակներ)Բարդություն միջին 4
8.Երկանդամների գումարում (խառը թվեր)Բարդություն միջին 3
9.Բազմանդամի նման անդամներըԲարդություն միջին 3
10.Բազմանդամի պարզեցում և դրա արժեքի հաշվումԲարդություն միջին 4
11.Բազմանդամների հանում (տեքստային խնդիր)Բարդություն բարդ