Գծային հավասարումբեր

Առաջադրանքներ

312, 314, 315, 316֊ա,բ,գ,դ, 317, 318֊ա,բ,գ,դ, 319։

Առաջադրանքներ 2

1.Հավասարման անհայտի գործակիցԲարդություն հեշտ 1
2.Հավասարման ազատ անդամըԲարդություն հեշտ 1
3.Գծային ահավասարում, թվային հայտարարԲարդություն հեշտ 2
4.Գծային հավասարում (անհայտի կոտորակային գործակից)Բարդություն հեշտ 1
5.Հավասարման արմատԲարդություն հեշտ 1
6.Հավասարման արմատԲարդություն հեշտ 1
7.Գծային հավասարում, թվային արտադրիչԲարդություն հեշտ 1
8.Գծային հավասարում, արմատի ընտրությունԲարդություն հեշտ 1
9.Հավասարման ազատ անդամըԲարդություն հեշտ 1
10.Գծային հավասարում, կոտորակային գործակիցԲարդություն հեշտ 1
11.Գծային հավասարում, թվային արտադրիչԲարդություն հեշտ 1
12.Հավասարման անհայտի գործակիցԲարդություն հեշտ 1
13.Հավասարման ազատ անդամըԲարդություն հեշտ 1
14.Հավասարման կազմում և լուծումԲարդություն միջին

Տարբերության քառակուսին

Առաջադրանքներ

182, 183, 189, 190-ա,բ,գ դ, 191։

Առաջադրանքներ 2

1.Տարբերության կամ գումարի քառակուսին, բանաձևի ստուգումԲարդություն հեշտ 1
2.Քառակուսիների տարբերության բանաձևի կիրառումԲարդություն հեշտ 1
3.Գումարի քառակուսու բանաձևը, բազմանդամի քառակուսի բարձրացնելըԲարդություն հեշտ 2
4.Քառակուսիների տարբերության բանաձևըԲարդություն հեշտ 1
5.Տարբերության քառակուսու բանաձևըԲարդություն հեշտ 1
6.Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր (ձևակերպումներ)Բարդություն հեշտ 1
7.Տարբերության և գումարի արտադրյալը (սովորական կոտորակներ)Բարդություն միջին 3
8.Քառակուսիների տարբերություն (աստիճան)Բարդություն միջին 3
9.Քառակուսիների տարբերություն (տասնորդական կոտորակներ)Բարդություն միջին 3
10.Տարբերության գումարի արտադրյալը (ամբողջ թվեր)Բարդություն միջին 3
11.Արտահայտության արժեքԲարդություն միջին 4
12.Գումարի քառակուսի (տասնորդական կոտորակներ)Բարդություն միջին 4
13.Տարբերության քառակուսի (սովորական կոտորակներ)Բարդություն միջին 4
14.Գումարի քառակուսի (եռանդամ)Բարդություն միջին 4
15.Տարբերության քառակուսին (եռանդամ)Բարդություն միջին 4
16.Խորանարդների տարբերությունԲարդություն միջին 4
17.Տարբերության քառակուսի (թվով բազմապատկում)Բարդություն միջին 3
18.Խորանարդների գումարի բանաձևԲարդություն բարդ 6
19.Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր (տասնորդական կոտորակներ)Բարդություն բարդ 6
20.Քառակուսիների տարբերություն (ամբողջ թվեր)Բարդություն բարդ 7
21.Գումարի և տարբերության արտադրյալ (թվային արտահայտություններ)