Տասնորդական կոտորակներ

Առաջադրանքներ

1047, 1048, 1049, 1050, 1055, 1065։

Առաջադրանքներ 2

1.Խառը թիվը որպես տասնորդական կոտորակ (տասնորդականներ)Բարդություն հեշտ 1
2.Սովորական կոտորակը որպես տասնորդական կոտորակ (հարյուրերորդականներ)Բարդություն հեշտ 1
3.Խառը թիվը որպես տասնորդական կոտորակ (հազարերորդականներ)Բարդություն հեշտ 1
4.Տասնորդական կոտորակը խառը թվի տեսքով (հարյուրերորդականներ)Բարդություն հեշտ 1.5
5.Տասնորդական կոտորակը որպես խառը թիվ (հազարերորդականներ)Բարդություն հեշտ 1.5
6.Տասնորդական կոտորակը սովորական կոտորակի տեսքով (տասհազարերորդականներ)Բարդություն հեշտ 1
7.Կոտորակային թվի ներկայացումը տասնորդականի տեսքովԲարդություն միջին 3
8.Խառը թիվը որպես տասնորդական կոտորակ (լրացուցիչ արտադրիչ)Բարդություն միջին 3
9.Արդյո՞ք սովորական կոտորակը գրվում է տասնորդական կոտորակի տեսքովԲարդություն միջին 3
10.Քանորդը որպես տասնորդական կոտորակԲարդություն միջին 3
11.Րոպեները պետք է վերածել ժամերի (տասնորդական կոտորակ)Բարդություն միջին

Տասնորդական կոտորակի դիրքային գրառում

Առաջադրանքներ

1016, 1017, 1019, 1021, 1024, 1025, 1026, 1027։

Առաջադրանքներ

1.Տասնորդական կոտորակների կարգերըԲարդություն հեշտ 1
2.Բառերով տրված տասնորդական կոտորակԲարդություն հեշտ 1
3.Թվի կարգային միավորների աղյուսակԲարդություն հեշտ 2
4.Սովորական կոտորակի դիրքային գրառումը (հարյուրերորդական)Բարդություն հեշտ 1
5.Տասնորդական կոտորակը սովորական կոտորակի տեսքով (տասհազարերորդականներ)Բարդություն հեշտ 1
6.Տասնորդական կոտորակի ամբողջ մասըԲարդություն հեշտ 1
7.Կոտորակի կարգերըԲարդություն հեշտ 2
8.Քանորդը պետք է բերել տասնորդական կոտորակի (կանոնավոր կոտորակ)Բարդություն միջին 3
9.Սովորական կոտորակը տասնորդականի տեսքով (հայտարարի ձևափոխություն)Բարդություն միջին 3
10.Քանորդը տասնորդական կոտորակի տեսքով (անկանոն կոտորակ)Բարդություն միջին 3
11.Կանոնավոր կոտորակը բերվում է տասնորդականիԲարդություն միջին

Տասնորդական կոտորակներ

Առաջադրանքներ

985, 986, 988, 990, 991, 994։

Առաջադրանքներ 2

1.Արդյո՞ք թիվը տասնորդական կոտորակ էԲարդություն հեշտ 1
2.Կոտորակի ներկայացումը տասնորդական կոտորակի տեսքով (հայտարարում 100)Բարդություն հեշտ 1
3.Համակարգային տասնորդական կոտորակԲարդություն հեշտ 1
4.Կոտորակի գրելը համակարգային տասնորդական կոտորակի միջոցով (հայտարարում 10)Բարդություն հեշտ 1.5
5.Տասնորդական կոտորակներԲարդություն հեշտ 1
6.Կոտորակի գրելը համակարգային տասնորդական կոտորակների միջոցով (հայտարարում 100)Բարդություն միջին 3
7.Անկանոն տասնորդական կոտորակԲարդություն միջին 3
8.Չափման միավորներ (դմ և կգ)Բարդություն միջին 3
9.Նկար (տասնորդական կոտորակ)Բարդություն միջին 3
10.Սովորական կոտորակի գրառումը տասնորդականի տեսքովԲարդություն միջին

Ճշմարիտ և կեղծ ասույթներ

Առաջադրանքներ 1

964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 974։

Առաջադրանքներ 2

1.Պնդումը ասույթ է, կամ ոչԲարդություն հեշտ 1
2.Ճշմարիտ ասույթներԲարդություն հեշտ 1
3.Թվային ասույթներԲարդություն հեշտ 1
4.Երեք ասույթԲարդություն հեշտ 2
5.Ասույթների տեսակներԲարդություն հեշտ 2
6.Ասույթի նշանակումըԲարդություն միջին 3
7.Ճիշտ նախադասության ընտրությունԲարդություն միջին 3
8.ԴիզյունկցիաԲարդություն միջին 3
9.Ասույթի բնութագրող բառերըԲարդություն միջին 3
10.Աղյուսակի լրացումԲարդություն միջին 4
11.Հանրահաշվական ասույթներԲարդություն միջին 3
12.Երկրաչափական ասույթԲարդություն միջին 4
13.Երկու ասույթների միջոցով կազմված ասույթԲարդություն բարդ 5
14.Ճշմարիտ ասույթԲարդություն բարդ 5
15.Ասույթի աղյուսակըԲարդություն բարդ

Ուղղանկյունանիստի ծավալը

Առաջադրանքներ

894, 896, 898, 899, 900, 905։

Առաջադրանքներ 2

1.Ուղղանկյունանիստի կողերըԲարդություն հեշտ 1
2.Ուղղանկյունանիստի ծավալը (սովորական կոտորակներ)Բարդություն հեշտ 1
3.Ուղղանկյունանիստի հիմքի մակերեսն ու բարձրությունըԲարդություն հեշտ 1
4.Ուղղանկյունանիստի ծավալի բանաձևըԲարդություն հեշտ 2
5.Խորանարդի ծավալըԲարդություն հեշտ 2
6.Ուղղանկյունանիստի մասերըԲարդություն հեշտ 2
7.Ուղղանկյունանիստի ծավալը (կրճատում)Բարդություն միջին 3
8.Ուղղանկյունանիստի բարձրությունըԲարդություն միջին 3
9.Ուղղանկյունանիստի կողի երկարությունը (սովորական կոտորակ)Բարդություն միջին 4
10.Ուղղանկյունանիստի նիստի մակերեսըԲարդություն միջին 4
11.Սենյակի ծավալըԲարդություն միջին 3
12.Մեծ խորանարդի ծավալըԲարդություն բարդ 5
13.Խորանարդի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսըԲարդություն բարդ

Ուղղանկյունանիստի մակերևույթը և նրա մակերեսը

Առաջադրանքներ

871, 873, 876, 877, 885, 888։

Առաջադրանքներ

1.Ուղղանկյունանիստի նիստերըԲարդություն հեշտ 2
2.Ուղղանկյունանիստի հիմքի մակերեսը (սովորական կոտորակներ)Բարդություն հեշտ 2
3.Խորանարդի կողմնային մակերևույթի մակերեսը, չափման միավորըԲարդություն հեշտ 2
4.Բանաձևեր ուղղանկյունանիստի վերաբերյալԲարդություն հեշտ 1
5.Խորանարդի լրիվ մակերևույթի մակերեսըԲարդություն հեշտ 1
6.Ուղղանկյունանիստի լրիվ մակերևույթի մակերեսը (տրված են երկու հիմքերը)Բարդություն հեշտ 1
7.Պահանջվող թղթի քանակըԲարդություն միջին 3
8.Ուղղանկյունանիստի հանդիպակաց նիստերըԲարդություն միջին 3
9.Ուղղանկյունանիստի կողմնային մակերևույթը (սովորական կոտորակ)Բարդություն միջին 3
10.Ուղղանկյունանիստի հիմքի մակերեսըԲարդություն միջին 4
11.Տեսական բանաձևեր ուղղանկյունանիստի վերաբերյալԲարդություն միջին 4
12.Մեծ խորանարդի լրիվ մակերևույթի մակերեսըԲարդություն բարդ

Գործողությունների օրենքները

Առաջադրանքներ

822֊ ա,բ,գ,դ, 823֊ա,բ,գ,դ, 825, 827, 837, 839։

Առաջադրանքներ

1.Գումարման տեղափոխական օրենքը (տարբեր նշաններով ռացիոնալ թվեր)Բարդություն հեշտ 1
2.Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը (երկու բացասական անկանոն կոտորակներ)Բարդություն հեշտ 1
3.Արտահայտության ձևափոխություն, խառը թիվԲարդություն հեշտ 1
4.Ռացիոնալ թվերի գումարԲարդություն հեշտ 2
5.Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը (տարբեր նշաններով ռացիոնալ թվեր)Բարդություն հեշտ 2
6.Գումարման տեղափոխական օրենքը (երկու բացասական կոտորակներ)Բարդություն հեշտ 2
7.Բազմապատկման բաշխական օրենքի կիրառումԲարդություն հեշտ 2
8.Միևնույն բացասական կոտորակների գումարԲարդություն միջին 3
9.Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը (տառային արտահայտություն)Բարդություն միջին 3
10.Բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքներԲարդություն միջին 4
11.Հավասարում (բազմապատկման բաշխական օրենք)Բարդություն բարդ 5
12.Տառային արտահայտությունԲարդություն բարդ 5
13.Արտահայտության պարզեցում (բաշխական օրենք)Բարդություն բարդ

Ռացիոնալ թվերի բազմապատկումն ու բաժանումը

Առաջադրանքներ

797, 798֊ա,բ,գ,դ, 799֊ա,բ,գ,դ, 800֊ա,բ,գ,դ, 801֊ա,բ,գ,դ, 802֊ա,բ,գ,դ,803- ա,բ,գ,դ։

Առաջադրանքներ 2

1.Սովորական կոտորակների բաժանում (հավասար հայտարարներ)Բարդություն հեշտ 2
2.Բաժանում 1-ի և (-1)-իԲարդություն հեշտ 2
3.Բացասական կոտորակի բաժանումը բնական թվի վրաԲարդություն հեշտ 1
4.Երկու սովորական կոտորակներԲարդություն հեշտ 2
5.Պնդում (ռացիոնալ թվերի բաժանում)Բարդություն հեշտ 1
6.Սովորական կոտորակների բաժանում (տարբեր հայտարարներ)Բարդություն հեշտ 2
7.Բացասական կոտորակների քանորդԲարդություն միջին 3
8.Բացասական խառը թվերի քանորդըԲարդություն միջին 3
9.Ամբողջ թվի և սովորական կոտորակի քանորդԲարդություն միջին 3
10.Խառը թվի բաժանումը սովորական կոտորակիԲարդություն միջին 3
11.Սովորական կոտորակի և ամբողջ թվի քանորդԲարդություն միջին 3
12.Քայլ առ քայլ բաժանումԲարդություն միջին 4
13.Գործողություններ երեք կոտորակների հետԲարդություն միջին 3
14.Շարժման խնդիրԲարդություն միջին
1.Սովորական դրական կոտորակների արտադրյալԲարդություն հեշտ 2
2.Պնդում (ռացիոնալ թվերի բազմապատկում)Բարդություն հեշտ 1
3.Բազմապատկում 1-ով և (-1)-ովԲարդություն հեշտ 2
4.Բացասական կոտորակի բազմապատկումը բացասական ամբողջ թվովԲարդություն հեշտ 1
5.Խառը թվի և սովորական կոտորակի արտադրյալԲարդություն միջին 3
6.Դրական խառը թվերի արտադրյալԲարդություն միջին 3
7.Կանոնավոր կոտորակի և խառը թվի արտադրյալ (բացասական թվեր)Բարդություն միջին 3
8.Մի քանի արտադրիչների արտադրյալի նշանըԲարդություն միջին 4
9.Երեք կոտորակների արտադրյալԲարդություն միջին 4
10.Տեքստային խնդիր (երկու խառը թիվ)Բարդություն միջին 4
11.Խառը և ամբողջ թվերի արտադրյալ (բացասական թվեր)Բարդություն միջին 3
12.Երեք սովորական կոտորակների արտադրյալԲարդություն միջին 4
13.Բացասական կոտորակների արտադրյալԲարդություն միջին 3
14.Խառը թվի և սովորական կոտորակի արտադրյալ (տարբեր նշաններ)Բարդություն միջին 4
15.Գործողություններ երեք կոտորակների հետԲարդություն միջին

Առաջադրանքներ 3

807, 808, 810, 811, 813, 814, 815։

Ռացիոնալ թվերի գումարումը և հանումը

Առաջադրանքներ 1

776, 777, 780, 781, 782։

Առաջադրանքներ 2

1.Սովորական կոտորակներ (հայտարարը նույնն է)Բարդություն հեշտ 2
2.Բացասական կոտորակների գումար (հայտարարը նույնն է)Բարդություն հեշտ 2
3.Դրական խառը թվերի գումարումԲարդություն հեշտ 1
4.Բնական թվի և բացասական կոտորակի գումարըԲարդություն միջին 3
5.Խառը թվերի գումարում, տարբեր հայտարարներԲարդություն միջին 3
6.Տարբեր նշաններով կոտորակների գումարումԲարդություն միջին 4
7.Դրական կոտորակ և բացասական խառը թիվԲարդություն միջին 3
8.Ռացիոնալ թվերի գումարը (անկանոն կոտորակներ)Բարդություն միջին 4
9.Բանաձևի կիրառումԲարդություն միջին
1.Դրական և բացասական կոտորակների տարբերությունԲարդություն հեշտ 2
2.Բացասական և դրական կոտորակների տարբերությունԲարդություն հեշտ 1
3.Անկանոն կոտորակների տարբերությունԲարդություն հեշտ 2
4.Դրական կոտորակների տարբերությունԲարդություն միջին 3
5.Բանաձևի կիրառում (դրական կոտորակներ)Բարդություն միջին 4
6.Բնական թվի և բացասական կոտորակի տարբերությունըԲարդություն միջին 3
7.Բառերով նկարագրված ռացիոնալ թիվ (հանում)Բարդություն բարդ 5
8.Տրված տարբերությանը հավասար արտահայտություններԲարդություն բարդ