Կոորդինատային հարթություն

Առաջադրանքներ

Առաջադրանքները կատարել Mat-Omir ծրագրի միջոցով։

  1. Mat-Omir ծրագրի միջոցով կառուցել կոորդինատային հարթություն։ Ցույց տալ կոորդինատային սկիզբը, աբսցիսների և օրդինատների առանցքները, քառորդները։
  2. 693, 696, 699 ա, բ, գ, 700 ա, բ, 701 ա, 704, 709, 715։