Ամբողջ թվերի բաժանումը

Առաջադրանքներ

669, 671,672, 673֊ա,բ,գ,դ,674,675,676,680,685։

Առաջադրանքներ 2

1.Պնդում (բաժանում)Բարդություն հեշտ 1
2.Բաժանում մեկիԲարդություն հեշտ 2
3.Տարբեր նշաններով ամբողջ թվերի քանորդԲարդություն հեշտ 1
4.Դրական և բացասական թվերի քանորդըԲարդություն հեշտ 2
5.Երկու բացասական թվերի քանորդըԲարդություն հեշտ 2
6.Բաժանում և բազմապատկումԲարդություն միջին 3
7.Երկու բաժանումԲարդություն միջին 3
8.Մոդուլով հավասարում (բաժանում)Բարդություն բարդ 5
9.Պետք է լուծել հավասարումըԲարդություն բարդ 5
10.Մոդուլով հավասարում (բացասական թվերի քանորդ)Բարդություն բարդ
1 1
2. 1
3. 2
4. 2
5. 3
6. 3
7. 3
8. 3
9. 4
10. 4
11. 5

Ամբողջ թվերի բազմապատկում

Առաջադրանքներ 1

587֊ա,բ,գ,դ, 588֊ա,բ,գ,դ,589, 590, 591, 592֊ա,բ,գ,դ, 593֊ա,բ,գ, 594֊ա,բ,գ, 595, 596, 599։

Առաջադրանքներ 2

597, 598, 600, 601, 603, 604, 606, 607, 608։

1.Ամբողջ թվերի բազմապատկում (մինչև 10-ը)Բարդություն հեշտ 1
2.Պնդում (բազմապատկում)Բարդություն հեշտ 1
3.Մեկով բազմապատկումԲարդություն հեշտ 2
4.Ամբողջ թվերի արտադրյալ (մինչև 100-ը)Բարդություն հեշտ 2
5.Խառը և ամբողջ բացասական թվերի արտադրյալ (պատասխանը ամբողջ թիվ է)Բարդություն միջին 3
6.Կրճատում և բազմապատկումԲարդություն միջին 3
7.Տարբեր նշաններով ամբողջ թվերի արտադրյալԲարդություն միջին 3
8.Խառը և ամբողջ թվերի արտադրյալ (պատասխանը ամբողջ թիվ է)Բարդություն միջին 3
9.Մի քանի արտադրիչների արտադրյալԲարդություն միջին 4
10.Տարբեր նշաններով մի քանի ամբողջ թվեր

Ամբողջ թվերի հանումը

Առաջադրանքներ

1.Դրական թվերի տարբերություն (հանելին ավելի մեծ է)Բարդություն հեշտ 1
2.Բացասական թվերի տարբերությունԲարդություն հեշտ 1
3.Տարբերության նշանըԲարդություն հեշտ 1.5
4.Օդի ջերմաստիճանը գիշերըԲարդություն հեշտ 1
5.Միևնույն նշաններով ամբողջ թվերի տարբերությունԲարդություն միջին 3
6.Թվից տրված չափով փոքր թիվըԲարդություն միջին 4
7.Ամբողջ թվերի հանում (մեծ թվեր)Բարդություն միջին 4
8.Պետք է հաշվել հակադիր թվերի գումարն ու տարբերությունըԲարդություն միջին 3
9.Հանումով անհավասարում (փոփոխականը դրական է)Բարդություն բարդ 5
10.Անհավասարում (ծայրահեղ դեպքեր)Բարդություն բարդ

Առաջադրանքներ 2

559֊ա,բ,գ,դ,560֊ա,բ,գ,դ,561, 562֊ա,բ,դ, 563֊ա,բ,գ,դ, 565, 568, 569, 572

Բազմանդամների արտադրյալ

Առաջադրանքներ

1.Բազմանդամների բազմապատկում, բազմանդամի կատարյալ տեսքԲարդություն հեշտ 2
2.Տարբերության երկանդամների արտադրյալըԲարդություն հեշտ 2
3.Գումարի երկանդամների արտադրյալԲարդություն հեշտ 2
4.Երկանդամների արտադրյալ (աստիճաններ)Բարդություն հեշտ 2
5.Բազմանդամների արտադրյալ, արտահայտության պարզեցումԲարդություն միջին 4
6.Բազմանդամների բազմապատկումԲարդություն միջին 4
7.Միանդամի և երկանդամների արտադրյալըԲարդություն միջին 4
8.Եռանդամի և երկանդամի արտադրյալԲարդություն միջին 4
9.Տարբերության երկանդամների բազմապատկում (աստիճաններ)Բարդություն հեշտ 2
10.Արտահայտության արժեքը (տասնորդական կոտորակներ)Բարդություն միջին

Առաջադրանքներ 2

125ա,բ,գ, 126ա,բ,գ, 127 ա,թ, 128 ա,զ, 129 դ, 130 ա,ը, 132։

Առաջադրանքներ 3

138, 139-ա,բ,գ,դ, 140, 141, 142-ա,բ,գ,դ։