Կրկնենք անցածը

 1. Տասնորդական կոտորակներ
  1. Տասնորդական կոտորակի գաղափարը
  2. Տասնորդական կոտորակի դիրքային գրառումը
  3. Տասնորդական կոտորակի ներկայացումը սովորական կոտորակի միջոցով
  4. Տասնորդական կոտորակների համեմատումը
  5. Տասնորդական կոտորակների պատկերումը կոորդինատային ուղղի վրա
  6. Տասնորդական կոտորակների գումարումն ու հանումը
  7. Տասնորդական կոտորակների բազմապատկումը
  8. Տասնորդական կոտորակի բաժանումը ամբողջ թվի
  9. Տասնորդական կոտորակների բաժանումը
  10. Տասնորդական կոտորակների կլորացումը

Հաշվետվություն «Մաթեմատիկա 6»

Աշխատանքին յուրաքանչյուրի մասնակցությունը պարտադիր է։ Տեղադրիր տրված հարցերն իրենց պատասխաններով քո բլոգի <<Մաթեմատիկա>> բաժնում՝ <<Հաշվետվություն>> վերնագրով։ Աշխատանքը կատարելուց հետո հղումն ուղարկիր մեյլի միջոցով։

 1. Քանի՞ աշխատանք է կատարված և տեղադրված բլոգիդ Մաթեմատիկա բաժնում, ո՞ր թեմաների շրջանակներում։
 2. Ո՞ր ամիսների ֆլեշմոբերին ես մասնակցել․ թվարկել, տեղադրել հղումը, եթե առկա է բլոգում։
 3. Տեղադրիր առարկայի շրջանակներում կատարածդ աշխատանքների/ նախագծերի հղումները։
 4. Որո՞նք են բացթողումներդ։
 5. Ի՞նչ ժամկետում ես պատկերացնում և պատրաստվում կատարել բաց թողնված աշխատանքները։
 6. Այս ուս-տարվա ընթացքից քեզ հայտնի ի՞նչ մաթեմատիկական թեմայով ես ցանկանում կատարել որևէ նախագիծ։
 7. Ինչպիսի՞ն կլինի քո մասնակցությունը առարկայի շրջանակներում հաջորդ ուսումնական շրջանում։
 8. Ինչպե՞ս/նաև թվանշանով/ կգնահատես առարկայի շրջանակներում այս ուս-տարվա կատարածդ աշխատանքը։

Հաշվետվություն

Աշխատանքին յուրաքանչյուրի մասնակցությունը պարտադիր է։ Տեղադրիր տրված հարցերն իրենց պատասխաններով քո բլոգի <<Մաթեմատիկա և երևակայություն>> կամ <<Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի>> բաժնում՝ <<Աշխատանքների գնահատում>> վերնագրով։ Աշխատանքը կատարելուց հետո հղումն ուղարկիր մեյլի միջոցով։

 1. Քանի՞ աշխատանք է կատարված և տեղադրված բլոգի Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի/Մաթեմատիկա և երևակայություն բաժնում։
 2. Ո՞ր նախագծերին ես մասնակցել․ թվարկել անվանումներով։
 3. Տեղադրիր առարկայի շրջանակներում կատարածդ աշխատանքների/ նախագծերի հղւմները։
 4. Ո՞ր նախագծերին չես մասնակցել, որո՞նք են բացթողումներդ։
 5. Ի՞նչ ժամկետում ես պատկերացնում և պատրաստվում կատարել բաց թողնված աշխատանքները, լրացնել բաց թողնված նախագծերը։
 6. Ի՞նչ մաթեմատիկական թեմայով ես ցանկանում տեսնել հաջորդ նախագիծը։
 7. Ինչպիսի՞ն կլինի քո մասնակցությունը հաջորդ նախագծին։
 8. Ինչպե՞ս կգնահատես առարկայի շրջանակներում մինչ այժմ կատարածդ աշխատանքը

Մայիսյան հավաք

Մայիսյան 17-րդ հավաք

Մայիսի 18

 • TechnovationGirls 2022 միջազգային մրցույթ, IT ծրագիր
 • Մաթեմատիկա և երևկայություն
 • Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի

Մայիսյան հավաքի ուղղությունները և աշխատակարգը

Ներառված ուղղությունները․

 • Օրացուցային, շուրջտարյա նախագծերը կրթահամալիրի դպրոցներում․
 • Կրթահամալիրի մեդիամիջավայրը․ զարգացումներ:
 • Ընտրությամբ գործունեությունների, ակումբների, ստեղծագործական խմբերի հաշվետու նախագծերի ներկայացումներ։
 • Դպրոցների, լաբորատորիաների մայիսյան կլոր-սեղանները։
 • Ուսումնական պլաններ, փոփոխությունների առաջարկներ, ուսումնական ծրագրերի ներկայացումներ:

Օրակարգը ըստ ուղղությունների․

Առարկայական ծրագրեր

 • «Technovation girls 2022»- միջազգային ծրագրի մասնակցություն, ծրագրի, իրականացված աշխատանքների ներկայացում, հաջողություններ: Մասնակիցներ՝ Անի Քարամյան, Էմմա Ազարումյան, Նատալի Տագեսյան, Ասյա Բեգլարյան, մենթոր՝ Հասմիկ Իսրայելյան, աջակցեց՝ Արման Աբրահամյանը։ Կապը Մաթեմատիկա և երևակայություն, Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի առարկաների հետ, շարունակականություն, առաջարկներ։

Համակարգող՝ Հասմիկ Իսրայելյան