Մաթեմատիկա 4- 14.10.19-18.10.19

Տեսական նյութ 
Առաջադրանքներ
14.10.19, 15.10.19
16.10.19
17.10.19
18.10.19
Реклама

Հետաքրքիր են այս խնդիրները

Խնդիրներ

1. Հետևյալ թվերից ո՞րն է ամենափոքրը.
1) 1001 2) 969 3) 990 4) 971
2. Ո՞ր թիվն է գրառված նկարում:
1) 675 2) 657 3) 576 4) 567
3. Գտնել 1, 2, 4, 7, 11, .. հաջորդականությունում գրված թվերի օրինաչափությունը և գտեք
հաջորդ թիվը:
1) 16 2) 17 3) 15 4) 18
4. Գրիգորի մայրը պատրաստել է երեք տեսակ կարկանդակներ: Հայտնի է, որ կարտոֆիլով
կարկանդակների քանակը 4-ով պակաս է պանրով կարկանդակների քանակից, իսկ մսով
կարկանդակները 5-ով ավելի են կարտոֆիլով կարկանդակների քանակից: Ո՞ր տեսակ
կարկանդակներն են ամենաշատը: Продолжить чтение «Հետաքրքիր են այս խնդիրները»

Մաթեմատիկա 4- 07.10.19-11.10.19

Տեսական նյութ

Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով-07.10.19, 08.10.19

Օրինակ
ա. 9 թիվը միանիշէ:
բ. 93=910+3՝ 9 տասնյակ, 3 միավոր:
Այս թիվն ունի երկու կարգ, ուրեմն այն երկնիշ է:
գ. 468=4100+310+8՝ 4 հարյուրյակ, 6 տասնյակ, 8 միավոր:
Այս թիվն ունի երեք կարգ, ուրեմն այն եռանիշ է:
դ. 3752=31000+7100+510+2՝ 3 հազար, 7 հարյուր, 5 տասնյակ, 2 միավոր:
Այս թիվն ունի չորս կարգ, ուրեմն այն քառանիշ է:

09.10.19, 10.10.19

1) Գումարումն ու հանումը միևնույն կարգի գործողություններ են:

 2) Բազմապատկումն ու բաժանումը նույնպես միևնույն կարգի գործողություններ են:

 3) Բազմապատկումն ու բաժանումը ավելի բարձր կարգի գործողություններ են, քան գումարումն ու հանումը:

Արտահայտության արժեքը հաշվելիս միևնույն կարգի գործողությունները կատարվում են գրված հերթականությամբ՝ ձախից աջ:

Օրինակ

Նայիր դասագրքի էջ 12-ում

11.10.10

Տարբեր կարգի գործողություններ- ուշադիր կարդա էջ 15-ի սկզբնական հատվածը

Առաջադրանքներ
07.10.19, 08.10.19
09.10.19,
11.10.19

Մաթեմատիկա 5- 07.10.19-11.10.19

Տեսական նյութ

Սկզբնական տեղեկություններ կետերի, ուղիղների, ճառագայթների և հատվածների մասին-07.10.19,08.10.19

Ճառագայթ, ուղիղ, հարթություն էջ՝ 86-8810.11.19,11.10.19

 

Առաջադրանքներ

07.10.19

651, 626, 632, 635, 636, 637, 641

08.10.19

Կատարիր առաջադրանքները

10.10.19

659, 661, 665, 673, 674

11.10.19

Կատարիր առաջադրանքները

675, 676, 677

Բանավոր մաթեմատիկա․ծրագիր

Բանավոր մաթեմատիկա․ 4-րդ, 5-րդ դասարաններ, առաջին կիսամյակ

 • Գործողությունների կատարման կարգը
 • Փակագծերի կիրառությունը
 • Համեմատում
 • Գործողություններ բազմանիշ թվերի հետ
 • Չափման միավորներ՝ դրամ, զանգված, երկարություն, ժամանակ
 • Չափումների կատարում գործիքների միջոցով
 • Հետաքրքրաշարժ խնդիրներ
 • Գումարման ստուգումը հանումով
 • Հանման ստուգումը գումարումով
 • Պարագիծ․ խնդիրներ պարագծի վերաբերյալ
 • Չափումների միջոցով պարագծի հաշվում
 • Հետաքրքրաշարժ խնդիրներ
 • Բազմապատկման ստուգումը բաժանումով
 • Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով
 • Երկրաչափական պատկերներ․ ուղիղ, ճառագայթ, հատված, բեկյալ
 • Հատվածի երկարություն
 • Անկյուն, անկյան տեսակներ
 • Հետաքրքրաշարժ խնդիրներ
 • Երկրաչափական պատկերներ․ ուղղանկյուն, քառակուսի, եռանկյուն
 • Շարժման խնդիրներ՝ արագություն, ժամանակ, ճանապարհ
 • Մակերես․ խնդիրներ մակերեսի վերաբերյալ
 • Չափումների միջոցով մակերեսի հաշվում
 • Թվի բաժանումը 2-ի, 5-ի և 10-ի,
 • Թվի բաժանումը 3-ի, 4-ի, 8-ի, 9-ի,
 • Հետաքրքրաշարժ խնդիրներ
 • Բնական թվի բաժանելիությունը
 • Պարզ և բաղադրյալ թվեր
 • Բնական թվի բաժանելիությունը
 • Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար
 • Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ
 • Շրջանագիծ և շրջան
 • Ուղղանկյունանիստ
 • Ծավալ․ խնդիրներ ծավալի վերաբերյալ
 • Չափումների միջոցով ծավալի հաշվում

Продолжить чтение «Բանավոր մաթեմատիկա․ծրագիր»

Հետաքրքիր են այս խնդիրները

1․ Մի մարդ ապրում է 17-րդ հարկում։ Իր հարկ նա վերելակով կարողանում է բարձրանալ միայն անձրևոտ օրերին, կամ էլ երբ հարևաններից մարդ կա իր հետ, իսկ մնացած դեպքերում նա մինչև 9-րդ հարկ է գնում ու այնտեղից ոտքով է բարձրանում իր հարկ։ Ինչո՞ւ։

2․ Եթե գիշերվա 12։00-ին անձրև է գալիս, ապա կարելի՞ է արդյոք ակնկալել, որ 72 ժամ հետո արևոտ եղանակ կլինի։ Продолжить чтение «Հետաքրքիր են այս խնդիրները»